Welzijn en gezondheid als pijler voor geluk

Revalidatie, vallen en opstaan!

Revalidatie, vallen en opstaan!

Revalidatie betekent herstel. Eigenlijk betekent het letterlijk : weer valide, gezond worden na een ongeval, ziekte of medische ingreep. Het revalidatieproces dat, kan behoorlijk ingrijpend en langdurig zijn en daarbij tevens ingewikkeld. Het omvat zowel lichamelijke als psychische aspecten. Wanneer je zelf moet revalideren, wil je graag dat de medische en sociale zorg je helpt om je functieverlies zo goed mogelijk te herstellen. Revalidatie is bijvoorbeeld noodzakelijk bij aandoeningen die steeds meer achteruitgaan en om het verlies van kwaliteit van het leven en afhankelijkheid van anderen zoveel mogelijk te voorkomen. Maar het kan tevens leiden tot volledige genezing bij bijvoorbeeld botbreuken.   

Revalidatiecentrum 

Als patiënt beland je eerst in het ziekenhuis voor behandeling, maar na verloop van tijd word je doorverwezen naar een revalidatiecentrum of fysiotherapeut zoals Praktijk voor Fysiotherapie de Oppers. Hier zijn de behandelaars gespecialiseerd in revalidatietechnieken en weten ze precies hoe ze met jou als patiënt moeten omgaan. Er zijn revalidatiecentra die alleen gespecialiseerd zijn in ouderen, de zogenoemde geriatrie. Hier behandelt men ouderen die hier veelal verblijven vanwege hersenziektes zoals Alzheimer, Parkinson et cetera en de problemen die hieruit voortvloeien. Maar het kan ook zijn omdat een ouder iemand een heup, been of andere complexe breuk heeft opgelopen, geopereerd is en daarna dus voor revalidatie in een speciaal centrum is gekomen. Het verblijf in een revalidatiecentrum is altijd tijdelijk. Dit kan voor een kortere of langere tijd zijn. Helaas zijn er ook jongere mensen die moeten revalideren na een ernstig ongeval, na een ingrijpende operatie of misschien vanwege een aangeboren afwijking. Natuurlijk zijn er revalidatiecentra die mensen van jong tot oud kunnen opvangen en hulp bieden.   

Behandelingen en behandelaars 

Het zogenoemde multidisciplinair behandelteam onder leiding van een revalidatiearts wil zo goed mogelijk inzicht krijgen in je problemen en de mogelijkheden die zij op grond van revalidatie kunnen bieden. De verschillende therapeuten stellen een behandelplan met je op met waarin beschreven staat hoe de behandeling er precies uit gaat zien. Welke beperkingen kom je tegen in je dagelijkse leven en wat voor problemen geeft dit voor jou? Het streven is weer zo goed mogelijk te functioneren in de maatschappij. Veel aandacht gaat naar bewegen en mobiel zijn, je woon- en gezinssituatie, het huishouden, werk en vrije tijd. De fysiotherapeut gaat met je aan de slag, want hij of zij is gespecialiseerd in bepaalde bewegingen die je of opnieuw moet aanleren of weer beter onder controle moet zien te krijgen. Je krijgt tevens te maken met een ergotherapeut, een specialist die je begeleidt tijdens je revalidatieproces met je lichamelijke en/of psychische klachten. Daarnaast wordt bekeken wat je eventueel weer in je dagelijkse leven aankunt. Daarvoor is met name een maatschappelijk werker belangrijk.


Delen