Welzijn en gezondheid als pijler voor geluk

Blogartikel: lichaam en beweging

Manuele therapie: wat is het?

Manuele therapie is een type therapie die u kunt beschouwen als een specialisatie binnen de kinesitherapie. Het is een therapie die onder andere mobilisaties, oscillaties, mobiliserende technieken, stretching-technieken, coördinatieoefeningen en ga zo maar door beslaat. Die brede waaier aan technieken is er niet toevallig. Deze vorm van therapie is dan ook bedoeld voor een brede laag van de bevolking, ongeacht de leeftijd en de fysieke conditie.

Problemen bij het bewegen

Het menselijk lichaam is een ingewikkeld systeem dat jammer genoeg al eens defecten kan vertonen. Dat kan tal van redenen hebben: intensieve sportbeoefening of gewoon een keertje bij stom toeval een verkeerde beweging maken. Feit is dat u nu met een probleem zit want bepaalde bewegingen verlopen niet meer zo vlot en echt lekker voelt dat ook niet. Als dit een type klacht is die u herkent dan is dit soort therapie allicht geschikt voor u. Het richt zich immers op de verbetering en herstelling van alles wat met beweging te maken heeft binnen het menselijk lichaam.

Sportblessure vermijden

Een manueel therapeut is ook therapeut die bewegingsadvies geeft omtrent de preventie van sportblessures. Geen overbodige luxe bij mensen die hun bewegingsstelsel danig onder druk zetten. Overbelasting is een vaak voorkomend probleem en ook hiervoor kunt u terecht bij de manueel therapeut. Het accent ligt daarbij dan voornamelijk op revalidatie en een oefentherapeutisch programma. Wat kan het voor u betekenen? Het losmaken van stroeve spieren en gewrichten en een halt toeroepen aan zeurende pijn. De manueel therapeut zal afhankelijk van de blessure ook op zoek gaan naar de oorzaak van het gebrek en een behandeling op maat opstellen. Bij volgende blessures is een bezoek aan de manueel therapeut dan ook aan te raden: • Pijnklachten • Stramme rug • Whiplash • Hernia • Sportblessures 

De werkwijze

Manuele therapie heeft een duidelijke werkwijze. Eerst en vooral is er een intake gesprek met de therapeut in kwestie waarna een uitgebreid vooronderzoek plaatsvindt. De therapeut gaat na of er lichaamsdelen zijn die niet naar behoren functioneren of bewegen. Dit kan gebeuren via spiertesten, gewrichtstesten en coördinatietesten. De bedoeling is natuurlijk om de oorzaak en de ernst van de klacht in kwestie te onderzoeken. Op basis van dit onderzoek stelt de therapeut naderhand een plan van behandeling op.

Het lichaam als geheel

De manueel therapeut bekijkt het lichaam als een geheel waarbij alles effect heeft op de rest. Dit is dan ook een belangrijk aspect van de therapie gezien een defect in het fysiologisch stelsel ook zijn invloed kan hebben op het anatomisch stelsel. Op dat vlak gaat dit type therapie dan ook verder dan alternatieven. 

Benieuwd naar een degelijke en verantwoordelijke manuele therapeut? Kijk dan een op de site van First Fysio.


Delen